ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΓΙΩ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΩΝ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ-ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 – ΑΔΑ: 9ΑΙΟ46907Θ-ΤΔΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΓΙΩ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΩΝ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ-ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024
Ημερομηνία: 18/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/01/2024 14:36:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΙΟ46907Θ-ΤΔΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου