ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΔ 55-67) – ΑΔΑ: 99ΞΚ46907Θ-3Τ4

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΔ 55-67)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 10:10:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΞΚ46907Θ-3Τ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου