ΧΕ-145 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 97Κ846907Θ-Ω5Φ

Θέμα: ΧΕ-145 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Κ846907Θ-Ω5Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου