ΧΕ-99 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ" ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " & , " ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2299/2023) – ΑΔΑ: 940Υ46907Θ-Ν4Β

Θέμα: ΧΕ-99 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ" ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " & , " ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2299/2023)
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 940Υ46907Θ-Ν4Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου