ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΔΑ: 93ΘΗ46907Θ-05Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2024 14:12:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΘΗ46907Θ-05Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου