ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 91ΜΓ46907Θ-2Ο2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 17/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2024 14:23:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΜΓ46907Θ-2Ο2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου