ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΔΑ: 913Μ46907Θ-ΛΡ1

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤ Κ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 10:35:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 913Μ46907Θ-ΛΡ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου