ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ,ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ – ΑΔΑ: 90Υ546907Θ-ΒΒ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ,ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ,ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 14:54:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Υ546907Θ-ΒΒ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου