Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 90ΝΨ46907Θ-ΝΥ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2024 10:58:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΝΨ46907Θ-ΝΥ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου