Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΖΠΞ46907Θ-Σ14

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΙΔΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 07:33:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΠΞ46907Θ-Σ14
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου