ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ , ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΤΛ – ΑΔΑ: 6ΞΩΞ46907Θ-Ζ4Λ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ , ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΤΛ
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 10:32:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΩΞ46907Θ-Ζ4Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου