ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: 6ΞΑΗ46907Θ-Η0Ζ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 05/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2024 14:13:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΑΗ46907Θ-Η0Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου