ΧΕ-46 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1446/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2238/2023 ) – ΑΔΑ: 6ΒΖΣ46907Θ-5ΥΣ

Θέμα: ΧΕ-46 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1446/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2238/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΖΣ46907Θ-5ΥΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου