ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK – ΑΔΑ: 6ΒΣΝ46907Θ-7ΙΚ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK
Ημερομηνία: 02/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/01/2024 15:07:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΝ46907Θ-7ΙΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου