ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΔΑ: 6ΤΗΟ46907Θ-Ψ06

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΗΟ46907Θ-Ψ06
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου