ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ,ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ,ΣΕΤ ΧΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ – ΑΔΑ: 6ΘΖΑ46907Θ-14Μ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΕΩΣ,ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ,ΣΕΤ ΧΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:41:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΖΑ46907Θ-14Μ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου