ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2941/2023) – ΑΔΑ: 6Τ6Χ46907Θ-ΓΗΓ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2941/2023)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 11:32:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ6Χ46907Θ-ΓΗΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου