ΧΕ-61 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2279/2023) – ΑΔΑ: 6Τ0746907Θ-Χ3Κ

Θέμα: ΧΕ-61 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 464/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2279/2023)
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 07:43:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ0746907Θ-Χ3Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου