Χορήγηση δεύτερης παράτασης σύμβασης σε ειδικευόμενη ιατρό – ΑΔΑ: 6Σ9Φ46907Θ-9ΞΥ

Θέμα: Χορήγηση δεύτερης παράτασης σύμβασης σε ειδικευόμενη ιατρό
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 10:26:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ9Φ46907Θ-9ΞΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου