Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την διετή προμήθεια ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2063/23 – ΑΔΑ: 6ΡΥ946907Θ-Ε1Ν

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την διετή προμήθεια ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2063/23
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 12:00:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΥ946907Θ-Ε1Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου