ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " HOLISTIC SECURITY SERVICES " ΘΩΜΑΣ Κ. – ΧΑΙΝΑΣ Ε Ο.Ε 1909/2023 – ΑΔΑ: 6ΨΠΓ46907Θ-8ΑΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " HOLISTIC SECURITY SERVICES " ΘΩΜΑΣ Κ. – ΧΑΙΝΑΣ Ε Ο.Ε 1909/2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:25:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΠΓ46907Θ-8ΑΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου