ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΓ279-29-12-2023 ΑΓΩΓΗ – ΑΔΑ: 6Ψ5Υ46907Θ-Τ19

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΓ279-29-12-2023 ΑΓΩΓΗ
Ημερομηνία: 05/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2024 14:11:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ5Υ46907Θ-Τ19
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου