ΧΕ-80 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 782/2023 & ΧΕ 1361/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2258/2023 ) – ΑΔΑ: 6Ω9Υ46907Θ-ΘΩΤ

Θέμα: ΧΕ-80 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 782/2023 & ΧΕ 1361/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2258/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:56:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω9Υ46907Θ-ΘΩΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου