ΧΕ-104 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΥΣΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Ω4546907Θ-397

Θέμα: ΧΕ-104 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΥΣΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω4546907Θ-397
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου