ΧΕ-105 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1711/2022 & 2281/2023 – ΑΔΑ: 6ΜΔ346907Θ-72Ρ

Θέμα: ΧΕ-105 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1711/2022 & 2281/2023
Ημερομηνία: 29/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΔ346907Θ-72Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου