ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 27014/7-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΤΜ ΤΟΥ ΓΝΧ – ΑΔΑ: 6ΚΚΦ46907Θ-Ι3Ο

Θέμα: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 27014/7-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΤΜ ΤΟΥ ΓΝΧ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 11:13:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚΦ46907Θ-Ι3Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου