ΧΕ-93 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 813/2023 & 1899/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2244/2023 ) – ΑΔΑ: 6ΙΟΦ46907Θ-Ζ3Ι

Θέμα: ΧΕ-93 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 813/2023 & 1899/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2244/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 07:48:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΟΦ46907Θ-Ζ3Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου