ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΓΚΙ46907Θ-ΖΓΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 10:48:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΙ46907Θ-ΖΓΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου