ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΑΣΦ ΟΡΓ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΑΔΑ: 6ΓΕΑ46907Θ-ΟΑΦ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΑΣΦ ΟΡΓ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 10:28:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΕΑ46907Θ-ΟΑΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου