ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2024 – ΑΔΑ: 6ΦΓΝ46907Θ-ΚΙ2

Θέμα: ΧΕ-142 ΣΕΙΡΑ Α/2024
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 15:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΝ46907Θ-ΚΙ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου