ΧΕ-98 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2243/2023 ) – ΑΔΑ: 6ΕΝΑ46907Θ-ΤΜ6

Θέμα: ΧΕ-98 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2243/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 07:48:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝΑ46907Θ-ΤΜ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου