ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 119/2023 – ΑΔΑ: 6ΔΙΙ46907Θ-ΥΑΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 119/2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:36:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙΙ46907Θ-ΥΑΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου