ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ) 2128/2023 – ΑΔΑ: 6ΔΙΙ46907Θ-0ΝΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ) 2128/2023
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 11:37:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙΙ46907Θ-0ΝΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου