ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 96 – ΑΔΑ: 6Δ1146907Θ-2ΑΦ

Θέμα: ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 96
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 11:21:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ1146907Θ-2ΑΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου