Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ DRYSTAR 35X43 DT 2B» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΧΙ446907Θ-Δ9Υ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ DRYSTAR 35X43 DT 2B» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2024 12:03:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΙ446907Θ-Δ9Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου