ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜ – ΑΔΑ: 69ΦΟ46907Θ-Ν9Π

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΟΝΟΜ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 09:59:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΦΟ46907Θ-Ν9Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου