ΧΕ-54 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΙΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2260/2023 ) – ΑΔΑ: 68ΥΖ46907Θ-5Υ6

Θέμα: ΧΕ-54 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΙΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2260/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 15:32:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΥΖ46907Θ-5Υ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου