ΧΕ-49 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1909/2023 ) – ΑΔΑ: 68Ρ046907Θ-ΖΞΥ

Θέμα: ΧΕ-49 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1909/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Ρ046907Θ-ΖΞΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου