Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29252/29-12-2023 απόφαση Διοικητη Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2024 έως 30-06-2024 με ημ/νια απόδοσης 31-07-2024 στο όνομα της υπόλογου ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΔΑ: 68Ν446907Θ-ΚΘΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29252/29-12-2023 απόφαση Διοικητη Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2024 έως 30-06-2024
με ημ/νια απόδοσης 31-07-2024 στο όνομα της υπόλογου ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 11:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Ν446907Θ-ΚΘΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου