Δαπάνες αποκομ. ιατρικών αποβλ – ΑΔΑ: 68ΙΟ46907Θ-ΧΓΜ

Θέμα: Δαπάνες αποκομ. ιατρικών αποβλ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:30:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΙΟ46907Θ-ΧΓΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου