ΧΕ-82 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 694/2022 & ΧΕ 752/2023 & ΧΕ 1463/2023 & ΧΕ 1557/2023 & ΧΕ 7/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2297/2023 ) – ΑΔΑ: 67ΜΘ46907Θ-6ΑΨ

Θέμα: ΧΕ-82 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 694/2022 & ΧΕ 752/2023 & ΧΕ 1463/2023 & ΧΕ 1557/2023 & ΧΕ 7/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2297/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 07:48:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΜΘ46907Θ-6ΑΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου