ΧΕ-87 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 672/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2073/2023 ) – ΑΔΑ: 66Π846907Θ-7ΛΣ

Θέμα: ΧΕ-87 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 672/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2073/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 13:42:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Π846907Θ-7ΛΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου