ΧΕ-51 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2278/2023 ) – ΑΔΑ: 668546907Θ-ΔΝ5

Θέμα: ΧΕ-51 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2278/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 07:51:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 668546907Θ-ΔΝ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου