ΧΕ-42 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2233/2023 ) – ΑΔΑ: 65Τ546907Θ-8ΜΚ

Θέμα: ΧΕ-42 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2233/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Τ546907Θ-8ΜΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου