ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ – ΑΔΑ: 63Ε446907Θ-ΧΞ5

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 14:15:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ε446907Θ-ΧΞ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου