ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 10MM-ΧΩΡ.250ml – ΑΔΑ: 636646907Θ-Γ2Ψ

Θέμα: ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 10MM-ΧΩΡ.250ml
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 13:46:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 636646907Θ-Γ2Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου