ΧΕ-89 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 644/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2087/2023 ) – ΑΔΑ: 622246907Θ-ΖΗΙ

Θέμα: ΧΕ-89 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 644/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2087/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 622246907Θ-ΖΗΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου