ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, – ΑΔΑ: 61Ο346907Θ-ΘΜΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:38:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Ο346907Θ-ΘΜΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου