ΧΕ-88 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2057/2023 ) – ΑΔΑ: 61ΚΠ46907Θ-8Κ4

Θέμα: ΧΕ-88 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2057/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΚΠ46907Θ-8Κ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου