ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓ719/2023 ΚΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 61Κ046907Θ-ΡΟ8

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓ719/2023 ΚΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 11/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2024 11:36:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Κ046907Θ-ΡΟ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου